Vzdělávání

<< zpět eISO.czVzdělávání › E-learningové kurzy

E-learningové kurzy

Portál e-ISO.cz umožňuje vlastníkům Premium passport zúčastnit se e-learningových kurzů určených pro vzdělávání interních auditorů a manažerů systémů řízení. Nabízíme Vám rychlé a efektivní proškolení v oblastech

> NOVINKA: interní auditor kvality a bezpečí ve zdravotnictví (vyhl. č. 102/2012 Sb.)
> interní auditor systému managementu kvality (QMS)
> interní auditor systému environmentálního managementu (EMS)
> interní auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)


e-learningové kurzy jsou přístupné pro uživatele Premium passport a Premium PLUS passport.


e-learningové kurzy Vám umožní

  • PROKÁZAT VZDĚLÁVÁNÍ manažera systémů řízení, resp. interního auditora;
  • prověřit si znalosti aktuálních PŘEDPISŮ v oblasti EMS a BOZP, resp. ve zdravotnictví;
  • získat základní teoretické ZNALOSTI nezbytné pro PROVÁDĚNÍ INTERNÍCH AUDITŮ systémů řízení;
  • formou samostudia obsáhnout POŽADAVKY kladené normami ISO na příslušný SYSTÉM ŘÍZENÍ;
  • seznámit se s POŽADAVKY NORMY ISO 19011 (tvorba programu interních auditů, plánování a realizace interních auditů, zpracování záznamů k interním prověrkám, ...);
  • otestovat si své znalosti a zkušenosti formou TESTU;
  • při úspěšném absolvování testu můžete požádat o OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu.

Pokud jste se rozhodli pro tuto formu vzdělávání, projděte si, prosím, studijní materiály ke zvolené oblasti, a potom můžete přistoupit ke zkoušce. Po odeslání testu Vám systém ihned sdělí dosažený výsledek. Přejeme hodně úspěchů a věříme, že získané znalosti využijete ku prospěchu Vašich firemních systémů řízení.


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: