Ilustrační obrázek novinky

Připravované změny právních předpisů týkajících se bezpečnosti technických zařízení

19.4.2022

V současné době jsou už známé všechny návrhy nové právní úpravy vyhrazených technických zařízení. Jde o šest nařízení vlády, které mají společně se zákonem č. 250/2021 Sb. od 1. července 2022 nově upravit problematiku bezpečnosti technických zařízení. Zmíněný zákon ruší celou řadu dnes platných právních předpisů, případně část právního předpisu.

 

 

Zdroj: http://bozppo-neu.cz/

 

eDokumentace

EISOD je síťový systém pro elektronickou správu systémů řízení jakosti podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001, TS 16949... Sleva 15% pro uživatele Premium passport.

Případová studie - EISOD v praxi

TES Praha spolupracuje se společností KAPSCH Telecom s.r.o. od roku 1999, kdy jí připravoval na certifikaci podle normy ISO 9001. Zadáním projektu bylo vytvořit systém, který je plně funkční a naplňuje koncernové směrnice. Na začátku roku 2000 úspěšně proběhl certifikační audit, který provedla společnost CQS. V roce 2005 byl systém doplněn o požadavky normy ISO 14001:2004 a specifikace OHSAS 18001:1999. V současné době společně pracujeme na zlepšování integrovaného systému.

V roce 2008, na základě výše uvedeného, byla zahájena spolupráce se společností KAPSCH Telematic Services spol. s r.o. s cílem pomoci při certifikace podle norem ISO 14001 a OHSAS 18001.

V roce 2008 přistoupila společnost KAPSCH Telematic Services spol. s r.o. k systému elektronické správy dokumentace. Jaké byly motivy a přínosy?
Především bylo třeba poradit si s automatizovaným řízením dokumentace (systémové, ale především technické, která je z velké části posílána z externích zdrojů). Dokumentace byla vedena v elektronické formě, ale její evidence aktualizace byla časově i formálně náročná.
Největší přínos EISODu spatřujeme:
1. v systému automatického hlídání veškerého dění (historie), které se s danou dokumentací udály
2. v automatizaci informování vybraných uživatelů o aktualizaci příslušné dokumentace
3. v jednodušším a sledovatelném stanovení zodpovědností uživatelů za obsah dokumentů
4. v tom že je veškerá o dokumentace dostupná na jednom místě (a nikde jinde), minimalizuje používání emailu při schvalování a předávání dokumentace emailem v rámci společnosti a tím maximalizuje jistotu, že uživatel pracuje s aktuální verzí dokumentu
5. ve sledovatelnosti přístupů k dokumentaci a tím odhalení možného úniku dat

Miroslav Krchník
KAPSCH Telematic Services spol. s r.o.

Jak EISOD funguje?

EISOD je koncipován jako víceuživatelský systém a je založen na architektuře klient/server. Na serveru jsou umístěny všechny spravované dokumenty a databáze, které mohou být jednotlivými uživateli využívány. Každý uživatel má specifikován typ přístupu - roli, která mu přiděluje přístupová práva a rozsah činností, který může v jednotlivých modulech provádět.

Jaké moduly EISOD obsahuje?

 • Správa dokumentace a záznamů
 • Procesní modelování a měření procesů
 • Řízení projektů
 • Správa auditů, neshod, opatření
 • Správa měřidel a zařízení
 • Analýzy FMEA
 • Analýzy SPC
 • Správa reklamací
 • Hodnocení Dodavatelů, zaměstnanců  spokojenosti zákazníků
 • CRM
 • Lidské zdroje
 • Úkolovník

Co Vám EISOD přinese?

 • 80% úsporu administrativních činností spojených se systémy řízení
 • zvýšení efektivity provádění interních auditů díky workflow systému a 30% snížení časové náročnosti práce auditorů
 • 40% snížení pracnosti se správou měřidel a zařízení
 • další efekty ( úspora času při vyhledávání informací o SŘ, při přípravě na udržovací a recertifikační audity, 99% úspora papírů, tisku, kopírování, skartace....)

Jak si EISOD vyzkoušet?

Přihlaste se na školení Řízení a zpracování firemní dokumentace, jehož součástí je kromě detailního výkladu požadavků na řízení dokumentace také představení SW systému EISOD. Můžete tak sami zhodnotit, jak náročné je zpracování dokumentace SŘ a jak Vám elektronicky řízená dokumentace ušetří čas a peníze.

 Vyžádejte si návštěvu a prezentaci přímo u Vás.

Kolik EISOD stojí?

Aktuální ceník 2009 Vám zašleme. Uživatelům Premium passport poskytujeme slevu 15%.


Poradenství

Nabízíme komplexní služby, které kombinují znalosti systémů řízení a jejich inovace se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví.

Zažádat o nabídkuNaše řešení Vzorová dokumentace Nabídka školení Naše řešení

Šetřete vaše peníze a získejte dotaci na zavádění systému řízení kvality

Výhody zavedení QMS

Znásobte své znalosti. Zkuste naše e-learningové kurzy.

Navštívit sekci e-learningu

Diskutujte s uživateli ISO nejen o certifikaci kvality v on-line poradně

Vstupte do on-line poradny

Podívejte se, jak se vytváří a jak by měla vypadat precizní vzorová dokumentace

Vstupte do vzorové dokumentace


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.

Nabízíme Vám pomoc při certifikaci norem ISO a další služby

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:2007

SA 8000

ISO 20000

ISO 27001

ISO/TS 16949

ISO 22000

ISO 13485

Six Sigma

a Dotace


Doporučit stránku známému: