Poradenství

<< zpět eISO.czPoradenstvíZavádění systému › SA 8000

SA 8000

Norma SA 8000:2014 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí předčit konkurenci a přesvědčit své obchodní partnery o společenské odpovědnosti ve svém podnikání.


Jak Vám můžeme pomoci

  • na začátku jasně vysvětlíme, co znamená SA8000 pro chod organizace
  • pomáháme při optimálním nastavení procesů z hlediska požadavků SA8000 na jedné straně
    a z hlediska činnosti organizace na straně druhé
  • zpracujeme minimální dokumentaci systému a integrujeme případně do stávající dokumentace IMS
  • proškolíme zaměstnance a interní auditory
  • povedeme interní audity
  • poskytneme konzultace při následné údržbě systému

Základní požadavky normy SA 8000

  • rozvíjet, udržovat a prosazovat zásady a postupy v oblastech společenské odpovědnosti, které podnik má možnost usměrňovat nebo ovlivňovat;
  • doložit zúčastněným stranám, že zásady, postupy a praxe jsou v souladu s požadavky této normy

Norma SA 8000 zahrnuje následující témata: dětská práce, nucená práce, zdraví a bezpečnost při práci, svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání (existence odborů ve firmě není podmínkou), diskriminace, disciplinární opatření, pracovní doba a odměňování.  Další část normy je pak věnována systému řízení, který do značné míry kopíruje management kvality podle ISO 9001:2015 a je v souladu se systémy řízení bezpečnosti práce a péče o životní prostředí. Požadavky normy jsou univerzální jak z hlediska geografického, tak z hlediska odvětvového zařazení a velikosti organizace.

Norma ISO 26000 slouží jako návod pro společenskou odpovědnost. Je nástrojem pro ucelení všech aktivit organizace, které směřují k udržitelnému rozvoji a dává tím organizaci jednotící rámec pro prezentaci, sledování a rozvoj konceptu společenské odpovědnosti a celkové strategie organizace. Oproti SA8000 není zatím určena k certifikaci.

Jak Vám můžeme pomoci

• na začátku vysvětlíme ISO 26000 a společně stanovíme cíle a postup projektu
• pomáháme při optimálním nastavení procesů z hlediska požadavků ISO 26000 na jedné straně a z hlediska činnosti organizace na straně druhé
• integrujeme ISO 26000 do stávající dokumentace IMS
• proškolíme zaměstnance a interní auditory
• povedeme interní audity
• poskytneme konzultace při následné údržbě systému

Máme jedinečné zkušenosti při zavádění této normy v ČR: připravili jsme k úspěšné certifikaci několik společností, ( Miele technika, s.r.o., Alpine stavební společnost CZ, s.r.o., Geosan Group, a.s., CENTRAa.s., Ingos s.r.o.), s dalšími aktuálně  na přípravě spolupracujeme. Norma je kompatibilní s normou ISO 9001 a má mnoho společných prvků se systémy BOZP. Naší snahou je nezatěžovat firmu zbytečnou dokumentací a maximálně integrovat systém společenské odpovědnosti do stávajících systémů řízení.
Pro podrobnější informace kontaktujte konzultanta, nebo si vyžádejte cenovou nabídku.

Zažádat o nabídku

Za hlavní výhody zavedení systému společenské odpovědnosti lze považovat

• potvrzení prestiže v oboru
• ucelení, příp. rozšíření a lepší řízení vlastních aktivit na poli CSR
• zlepšení vztahů s orgány státní správy a samosprávy
• posílení vztahu se zaměstnanci a zvýšení jejich loajality
• zlepšení komunikace uvnitř i vně společnosti
• jasná koncepce spolupráce se zúčastněnými aktéry, rozvoj partnerských vztahů se zákazníky, dodavateli a investory

Klíčová témata ISO 26000
• řízení organizace
• lidská práva
• pracovněprávní vztahy
• životní prostředí
• korektní podnikání
• vztah ke spotřebitelům
• zapojení a rozvoj lokálních komunit

 


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: