Poradenství

<< zpět eISO.czPoradenstvíZavádění systému › ISO 14001

ISO 14001

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí (systém environmentálního managementu - EMS). Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů.

Norma je aplikovatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti a velikosti firmy a jejími dvěma hlavní cíli jsou:
- důraz na určení vlivu všech činností organizace na životní prostředí (ŽP) a aktivnější řízení těch, jejichž dopad na ŽP je významný (environmentální aspekty)
- sledování novel všech často se měnících legislativních a jiných předpisů týkajících se ŽP a jejich dodržování (Registr legislativních požadavků)

Nabízíme Vám služby v implementaci nebo udržování systémů péče o životní prostředí.

Zažádat o nabídku

V rámci služeb v oblasti systémů peče o životní prostředí Vám nabízíme publikaci "Příručka ekologa".

Informace o publikaci "Příručka ekologa"


Normu ISO 14001 aplikují organizace, které si přejí

  • zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu životního prostředí
  • demonstrovat svůj vztah k životnímu prostředí svým zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy a veřejnosti
  • udržovat a zlepšovat systém péče o ŽP
  • být bezproblémové vůči kontrolním orgánům

 

Obrázek 1: Dynamický model environmentálního systému managementu podle normy ISO 14001:2016


Norma 14001 je svou strukturou podobná normám ISO 9001:2016 a OHSAS 18001:2007, proto je výhodné její požadavky zahrnout do integrovaného systému managementu. S aplikací požadavků v integrovaných systémech máme řadu zkušeností - v současné době zavádíme systémy  podle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu: Požadavky s návodem pro použití.

Obrázek 2: Model integrovaného systému managementu

Jak Vám můžeme pomoci

  • připravíme Vás na certifikaci podle standardu ISO 14001:2016 – viz typický průběh projektu
  • zpracujeme nezbytnou dokumentaci – podívejte se na příklady zpracovaných dokumentů
  • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
  • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
  • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému
  • pomůžeme Vám se sledováním právních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.

Zažádat o nabídku

Příručka ekologa

Objednejte si Příručku ekologa. Publikace PŘÍRUČKA EKOLOGA přináší ucelený přehled všech oblastí podnikové ekologie a slouží jako podrobný manuál. Cílem publikace je uvést souhrn stanovených povinností a požadavků bez zbytečných informací. Obsahuje rozbor právních předpisů, výtahy povinností a jejich řešení. Pro zachycení legislativních změn je publikace pravidelně čtvrtletně aktualizována. V elektronické verzi můžete využít grafickou úpravu s barevně odlišnými aktualizačními změnami, lze tak snadno sledovat legislativní vývoj. Součástí příručky je i elektronická informační služba EKOnoviny, která Vás bude informovat každý měsíc o aktuálních změnách zákonů a novinkách z oblasti podnikové ekologie. EKOnoviny jsou zasílány odběratelům formou emailu.

Cena publikace je 3.500,- Kč bez DPH. Pro účastníky školení e-ISO, a.s. sleva 20%.
(Cena zahrnuje publikaci a roční servis - 4x aktualizaci publikace. Cena následné aktualizace, tj. cena za následující rok, 2.800,- Kč bez DPH)

Detaily a objednávku publikace naleznete zde.

 Publikaci můžete objednat na tel.: +420 - 257 324 531, fax: +420 - 257 324 533, nebo elektronicky na eiso@eiso.cz

Ukázka z příručky ekologa

 

UkázkaPřiložený soubor
Nakládání s chemickými látkami a přípravky 

 


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: