Poradenství

<< zpět eISO.czPoradenstvíZavádění systému › Řízení kontinuity

Řízení kontinuity

Řízení kontinuity (ŘK) zajišťuje fungování všech důležitých procesů uvnitř organizace v případě neočekávané události a zastřešuje plnění legislativních požadavků ČR a EU, resp. kvalitativních požadavků regulačních orgánů (např. Basel II, ČNB).

Zavedení ŘK vychází z analýzy kritických procesů a aplikací organizace a analýzy scénářů dopadů jejich případného selhání. Vybraná opatření jsou popsána v tzv. Business Continuity plánech, které jsou pravidelně přezkušovány a revidovány. Následně je systém otestován s cílem odhalit nedostatky v navržených postupech a prověřit úplnost a funkčnost procesů. V případě, že nejsou shledány zásadní nedostatky, je vydán mezinárodní certifikát dle britského standardu BSI BS 25 999.


Přínosy implementace ŘK

  • Vytvoření přehledných, strukturovaných a na sebe navazujících plánů/postupů činností v případě mimořádné události.
  • Garance zajištění dostupnosti klíčových a kritických procesů, díky proaktivnímu systému řízení.
  • Transparentní specifikace oblastí a priorit aktivit nutných pro obnovu ICT sloužících pro zachování hlavní činnosti organizace.
  • Délka výpadku a nedostupnosti ICT, které zajišťují klíčové procesy, je snížena na minimum.
  • Snížení finančních ztrát v případě přerušení kontinuity činností, při jejichž vykonávání je využito prostředků IT/ICT.
  • Obchodní přínosy díky dodržení SLA plnění vůči klientům a zákazníkům.

 

Deset věcí, které byste měli vědět o řízení kontinuity podnikání.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: