Poradenství

<< zpět eISO.czPoradenství › Zavádění systému

Zavádění systému

Společnost e-ISO, a.s. nabízí svým klientům širokou paletu komplexních služeb. Náš integrovaný přístup, který kombinuje znalosti systémů řízení a jejich inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví, pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.

Naším cílem není vytvořit administrativně náročný gigant, který bude založen na mnohostránkových dokumentech, podpisech a několikabarevných razítkách. Systém řízení v našem pojetí je integrován do běžného fungování firmy a každá nově zavedená činnost má smysl. Naši konzultanti s Vámi budou spolupracovat na zdokonalení vašeho systému řízení a na jeho úspěšné certifikaci.

Mezi hlavní zásady naší práce patří:

  • pomáhat vytvářet štíhlé systémy řízení;
  • připravovat systémy řízení tak, aby bylo možné v nich pracovat;
  • pracovat pro lidi a s lidmi;
  • co nejméně pracovníky zatěžovat administrativou.Systémy řízení pomáháme aplikovat v následujících oblastech:

 

ISO 9001:2015 je základní normou systémů managementu jakosti. Organizace certifikují tuto normu, aby prokázaly kontinuální jakost svých výrobků a služeb.

>> více

 

ISO 14001:2015 je základní normou environmentálních systémů managementu. Její certifikace je prezentuje pozitivní vztah organizace k životnímu prostředí.

>> více

 

OHSAS 18001:2007 je mezinárodní specifikací definující požadavky na systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Certifikace této specifikace je zárukou systematického přístupu organizace k BOZP.

>> více

 

Řízení kontinuity (BS 25999) zajišťuje fungování všech důležitých procesů uvnitř organizace v případě neočekávané události a zastřešuje plnění legislativních požadavků ČR a EU, resp. kvalitativních požadavků regulačních orgánů.

>> více
 

SA 8000 je mezinárodní standard, který upravuje a monitoruje především pracovní podmínky zaměstnanců. Normu zavádějí ty firmy, které chtějí deklarovat nejen kvalitu řízení, ale také společenskou odpovědnost.

>> více

 

Norma ISO/IEC 20000-1:2011 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů.

>> více

 

ISO/IEC 27001:2013 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnující zaměstnance, procesy.

>> více

 

V oblasti bezpečnosti potravin jsou v současné době využívány národní a mezinárodní standardy a specifikace řetězců. Národní a mezinárodní standardy se zaměřují především na systémy bezpečnosti potravin v obecném pojetí, kdy nyní v České republice dominuje certifikovaný systém kritických bodů HACCP a v roce 2018 revidovaná norma ISO 22000.

>> více

 

Systém řízení kvality pro obor zdravotnických prostředků rozšiřje požadavky systému řízení vybudovaného podle požadavků normy ISO 9001 v oblastech, kde je nutné a vhodné naplnit další požadavky v zájmu ochrany života a zdraví konečných uživatelů prostředků (pacientů).

>> více

 

ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001:2008 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů.

>> více

 

Six Sigma je podnikatelská filosofie zaměřená na neustálé zlepšování pomocí porozumění potřeb zákazníků, analýzy procesů a standardizace metod měření. Sigma je statistická koncepce, která představuje množství kolísání v procesu ve vztahu k požadavkům zákazníků nebo specifikacím. Jestliže proces funguje na úrovni Six Sigma, proměnlivost je tak malá, že výsledné produkty a služby jsou v 99,9997 % bez defektů.

>> více

 

Komplexní zajištění BOZP, PO a ochrany ŽP je realizováno prostřednictvím několika provázaných služeb, které jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám každého zákazníka.

>> více


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: