Poradenství

<< zpět eISO.czPoradenství › Certifikace systému

Certifikace systému

Certifikace poskytovatele lůžkové zdravotní péče

 


Společnost e-ISO, a.s. je držitelem oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče dle požadavků zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (vyhláška č. 102/2012 Sb. je od dubna 2012 v České republice jediným standardem pro posuzování kvality a bezpečí z hlediska Ministerstva zdravotnictví).
Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče probíhá v souladu s požadavky legislativních předpisů ČR a dle pravidel zdokumentovaných ve směrnicích Pravidla procesu hodnocení a Hodnotící standardy (oba dokumenty má společnost e-ISO, a.s. schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR).
Pro více informací nás kontaktujte.  

 

Certifikace systému managementu


Certifikace systému řízení je závěrečnou fází implementace požadavků ISO normy a souvisejících předpisů do systému řízení společnosti. Certifikační audit, resp. navazující dozorové a recertifikační audity provádí nezávislé certifikační organizace.

Certifikát systému řízení deklaruje, že společnost implementovala požadavky příslušné normy (např. ISO 9001, ISO 14001, …) do svých procesů, naplňuje požadavky legislativních a technických předpisů v dané oblasti, zjišťuje očekávání a požadavky zákazníků, využívá monitorování a měření k vyhodnocování realizovaných činností, …
Očekávané výstupy certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001 - zpracováno organizacemi IAF (International Accreditation Forum) a ISO (International Organization for Standardization).

Vybíráte auditory pro realizaci certifikačního, resp. dozorového auditu? Podívejte se na zkušenosti ostatních uživatelů e-ISO.cz s jednotlivými certifikačními společnostmi.

Pro více informací nás kontaktujte. 

Associate Consultant Programme (ACP)
Společnost e-ISO, a.s. je od srpna 2011 konzultačním partnerem certifikační společnosti BSI Group v rámci programu ACP (Associate Consutant Programme). Jedná se o program poradenských společností, které spolupracují se společností BSI Group.
Partnerem BSI může být poradenská společnost s dlouhodobými zkušenostmi z oboru systémů řízení kvality dle ISO 9001, řízení environmentu dle ISO 14001, řízení BOZP dle OHSAS 18001, řízení kontinuity dle BS25999, řízení rizik dle ISO 31000, řízení hospodaření s energiemi dle ISO 16001, a řady dalších...Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s.
je hlavní profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a záznamů (Information and Records Management) v České republice. Sdružení je součástí mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně a představuje její lokální pobočku pro Českou republiku. Společnost e-ISO, a.s. je akreditovaným členem sdružení IRMS od března 2011.

Hlavním cílem sdružení je podporovat a propagovat správné postupy správy a řízení záznamů a informací a usilovat o zlepšování standardů kvality v oblasti správy záznamů a informací. Klíčovými činnostmi při naplňování tohoto globálního cíle jsou snaha o odborný růst a vzdělávání členů sdružení, odborné i laické veřejnosti a podpora relevantního výzkumu a publicistiky.


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: