Partneři

<< zpět eISO.cz › Partneři

Partneři


Associate Consultant Programme (ACP)
Společnost e-ISO, a.s. je od srpna 2011 konzultačním partnerem BSI (ACP Associate Consutant Programme). Jedná se o program poradenských společností, které spolupracují s certifikační společností BSI Group. Partnerem BSI může být poradenská společnost s dlouhodobými zkušenostmi z oboru systémů řízení kvality dle ISO 9001, řízení environmentu dle ISO 14001, řízení BOZP dle OHSAS 18001, řízení kontinuity dle BS25999, řízení rizik dle ISO 31000, řízení hospodaření s energiemi dle ISO 16001, a řady dalších...

Information and Records Management Society – Czech Republic Group, o.s.
je hlavní profesní organizací sdružující specialisty na problematiku správy informací a záznamů (Information and Records Management) v České republice. Sdružení je součástí mezinárodní asociace Information and Records Management Society se sídlem v Londýně a představuje její lokální pobočku pro Českou republiku. Společnost e-ISO, a.s. je akreditovaným členem sdružení IRMS od března 2011.

Hlavním cílem sdružení je podporovat a propagovat správné postupy správy a řízení záznamů a informací a usilovat o zlepšování standardů kvality v oblasti správy záznamů a informací. Klíčovými činnostmi při naplňování tohoto globálního cíle jsou snaha o odborný růst a vzdělávání členů sdružení, odborné i laické veřejnosti a podpora relevantního výzkumu a publicistiky.


Tayllor & Cox s.r.o.
Společnost Tayllor&Cox je profilována jako orgán poskytující služby v oblasti auditů, certifikací, posudků, verifikací atd. Z pohledu akreditačních požadavků patří k absolutní špičce ve světě.

Divize Tayllor&Cox v ČR jako vůbec první získala akreditaci ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 27001, patří tedy k průkopníkům na tomto trhu.
Společnost Tayllor&Cox je akreditovaný certifikační orgán pro posuzování systémů managementu dle ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1 (CIA – Český institut pro akreditaci zřízený u Ministerstva průmyslu a obchodu)


 

Perspia a.s.
je poskytovatelem software a služeb v oblasti procesního řízení společností.
Vizí je odstraňování všech bariér, které brání menším a středně velkým podnikům v přechodu k efektivnějšímu managementu s využitím přirozeného řízení společnosti prostřednictvím procesů.

Služby jsou poskytovány on-line na bázi nástroje team assistant. Jedná se o SaaS řešení pro rychlé zlepšení řízení společnosti. Aplikace pomáhá popsat procesy, efektivně je řídit a jednoduše vyhodnocovat s možností jejich další optimalizace. Zpřístupňuje tak všechny výhody procesního řízení. Více na www.teamassistant.cz


SGS Czech Republic

Společnost SGS působila v českých zemích od dvacátých let minulého století do roku 1948. Od svého znovuzaložení v roce 1990 prošla SGS Czech Republic stejně jako sesterská společnost na Slovensku dynamickým rozvojem, úspěšně se podílela na celé řadě projektů a získala významnou skupinu domácích zákazníků především díky vysoké kvalitě služeb a unikátní mezinárodní síti poboček.

Hlavní aktivity SGS zahrnují kontrolní služby v mezinárodním obchodě v oblastech
- zemědělských produktů a potravin,
- spotřebního zboží,
- nerostných surovin, petrochemie
- průmyslových zařízení.

Současně s rozšiřováním těchto hlavních aktivit  SGS vstoupila do nových odvětví v sektoru
- investiční výstavby,   
- certifikace systémů jakosti a ochrany zdraví
- služeb v oblasti životního prostředí a geotechniky
- kontroly účelového využití finančních prostředků

 

Elektrotechnický zkušební ústav

Elektrotechnický zkušební ústav (EZÚ) patří k největším českým akreditovaným certifikačním společnostem pro certifikaci systémů řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001. Auditoři EZÚ spojují znalosti systémů jakosti se znalostmi zejména elektrotechnických výrobků a znalostmi technických, normativních a legislativních požadavků vztahujících se k těmto výrobkům, technologiím či službám. Dále Elektrotechnický ústav nabízí celou řadu různých zkoušek nejen v oblasti elektrotechniky - zkoušky provádí buď kompletní podle příslušné technické normy nebo i jen dílčí podle zákazníkova zadání - velmi výhodné pro ověření výrobku v předvýrobní etapě.

Elektrotechnický zkušební ústav nabízí certifikace podle norem
- ČSN EN ISO 9001 - systém jakosti řízení
- ČSN EN ISO 14001 - systém environmentálního managementu
- ČSN EN 13485 - systém řízení jakosti pro výrobce a dovozce zdravotní techniky
- OHSAS 18001 - systém managementu BOZP
- BS 7799-2 - systém managementu bezpečnosti informací

 

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti

Sdružení pro certifikaci systémů jakosti (CQS) je sdružení několika významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti. V roce 2000 získal toto oprávnění i pro certifikaci systémů environmentálního managementu. Od roku 1998 se CQS stalo plnoprávným členem IQNet, celosvětové sítě certifikačních orgánů vydávající uznávané certifikáty systémů řízení ve více než 30 zemích celého světa.

CQS pokrývá svou činností všechna průmyslová odvětví a široký sortiment služeb
- certifikace systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001
- certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005
- certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:1999;
- certifikace oborových systémů: zdravotnické prostředky (dle ČSN EN ISO 13485), potravinářství (HACCP, ČSN EN ISO 22000:2006), v automobilovém průmyslu (dle TS 16949)
- certifikace systému řízení bezpečnosti informací dle BS 7799 část 2:2002; ISO/IEC 27001:2005
- certifikace podle IQNET - Certification Scheme e-commerceInstitut průmyslového managementu, spol. s r.o. (IPM) byl založen v roce 1993 při Západočeské universitě v Plzni, s cílem využít vysokých znalostí a zkušeností akademických pracovníků v konkrétní práci pro průmysl.
Společnost IPM má od roku 2000 status Regionálního poradenského a informačního centra v organizační struktuře CZECHINVESTU.

IPM získala v roce 2002 certifikát systému managementu jakosti (QMS) dle normy ISO 9002 a následně dle ČSN EN ISO 9001:2001.
Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. je členem sdružení Petalon Group (www.petalongroup.eu).


Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: