Informační servis

<< zpět eISO.czInformační servis › Novinky

Novinky

 • OiRA – 3 nové české nástroje na hodnocení rizik

  Online Interactive Risk Assessment (OiRA) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP. Donedávna to byl tak trochu abstraktní pojem, protože v ČR byl pouze jeden nástroj OiRA, zaměřený na kadeřnictví, a ruku na srdce, kdo z kadeřníků ho znal? Nyní se to může změnit. Česká republika vyvinula další 3 nástroje OiRA pro hodnocení rizik - obecný nástroj pro hodnocení rizik, nástroj zaměřený na vysokozdvižné vozíky a nástroj zabraňující šíření COVID-19 na pracovišti, které se dají velmi dobře používat v praxi.

   

  Autor článku: redakce BOZPinfo

  23.9.2020
 • Klíčem ke zvýšení recyklace je zelené nakupování, musí se ho ale naučit jak veřejná správa, tak byznys

  Česká republika, podobně jako ostatní EU státy, musí do roku 2030 recyklovat nebo materiálově využívat 60 % komunálních odpadů, o pět let později o dalších 5 % více. Jedním z hnacích motorů vyšší recyklace je nepochybně zelené nakupování. Ministerstvo životního prostředí je proto podpoří bonifikací výrobků z recyklovaných materiálů v rámci svých dotačních programů, ale také propojením byznysu a státní správy díky nové platformě na ministerských stránkách udržitelného rozvoje.   

   

  Zdroj : Tiskové oddělení MŽP

  11.9.2020
 • Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1.1.2021

  Dne 26. června 2020 vyšla novela nařízení REACH - nařízení Komise (EU) 2020/878, která mění přílohu II, tj. požadavky na sestavení bezpečnostních listů. Nahrazuje nařízení (EU) 2015/830. Toto nové nařízení je účinné od 1. 1. 2021.

   

  Zdroj : www.szu.cz

  MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

  1.9.2020
 • Zohlednění souladu s GDPR při zajišťování BOZP a PO

  Při zajišťování BOZP a PO dochází k nakládání s osobními údaji zaměstnanců i dalších osob. Proto i při této činnosti je nezbytné zohledňovat požadavky na zajištění souladu s GDPR. Zaměstnavatel si musí vytvořit svá specifická pravidla na základě konkrétních podmínek nakládání s osobními údaji, která poté musí dodržo­vat, a tak zajišťovat soulad s GDPR, který musí být schopen prokázat.

   

  Autor článku: Neugebauer Tomáš

  Zdroj : www.bozoinfo.cz

  16.8.2020
 • 5 nejlepších dovedností interního auditora v oblasti BOZP

  Není divu, že organizace, ve kterých interní audity nabízejí přidanou hodnotu, mohou v klíčových oblastech dosahovat lepších výsledků. Pokud se zkombinuje osobní interní audit s auditem digitálním, může to zvýšit roli auditora při přijímání lepších rozhodnutí. V tomto článku vám nabízíme pět nejlepších dovedností interního auditora BOZP, které můžete použít jako rozhodující faktory při jeho výběru.

   

  Zdroj: www.dokumentacebozp.cz

  28.7.2020
 • Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k návrhu Státní politiky životního prostředí

  Veřejnost se může do 26. července 2020 vyjádřit k návrhu nové Státní politiky životního prostředí. Ta je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050.

   

  Tiskové oddělení MŽP

  13.7.2020
 • Označení všeho nepotřebného za "odpad" brání rozvoji cirkulární ekonomiky

  Stavební průmysl by měl zájem o staré pneumatiky. Jejich drť se dá využívat při izolacích základů budov, pro povrchovou úpravu asfaltových silnic i jako stavební materiál. Ale většinou při podobných záměrech narazí na legislativu o nakládání s odpady. Z odpadů totiž bez spousty nadbytečného papírování jen tak stavět nemůžete.

   

  Zdroj : Ekolist.cz

  2.7.2020
 • Významné body novely zákona o ochraně veřejného zdraví

  Dalším milníkem ve vývoji principů ochrany veřejného zdraví je zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změny, které tento právní předpis se svou účinností od 1. května 2020 přináší, jsou hmatatelné i v dalším významném právním předpisu, kterým je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, upravující mj. oblast pracovnělékařských služeb.

   

  Zdroj: www.bozpinfo.cz

  Autor článku: Fošum Pavel

  8.6.2020
 • Doplňte si registr rizik o epidemii či pandemii a buďte o krok napřed

  Z každé nové mimořádné události na pracovišti, která přichází často nepředvídatelně, je dobré si vzít ponaučení. Jak se říká: „Všechno špatné, je pro něco dobré“. A ani s příchodem koronavirové pandemie tomu není jinak. Zařaďte proto už teď do svého firemního registru rizik také opatření týkající se epidemie/pandemie, jako je koronavirus SARS-CoV-2 a buďte o krok napřed. Pojďme se podívat, co vše to bude obnášet.

   

  Zdroj: www.dokumentacebozp.cz

  25.5.2020
 • Zákon o veřejném zdraví a jeho změny z pohledu podnikové ekologie

  Po dlouhém schvalovacím procesu je konečně schválena změna zákona č. 258/2000 Sb. „O veřejném zdraví“ zákonem č. 205/2020 Sb. Tuto změnu očekávali všichni ekologové nebo ti, kteří mají v podnicích na starosti nakládání s chemickými látkami a směsmi (dále CHLaS). Mimo ostatní změny, které tento zákon obsahuje, je zcela změněn § 44a, ve kterém je převratným zejména odstavec 7 - povinnosti zpracování písemných pravidel pro vybrané CHLaS a jejich projednání s příslušnou krajskou hygienickou stanicí (dále KHS).

  Zdroj: www.tretiruka.cz

  Ing. Václav Kuncl
  INISOFT Consulting s.r.o.

  18.5.2020

Přihlášení (uživatel nepřihlášen)

Pro přístup k nabídce portálu musíte být přihlášeni do systému:

Jméno Heslo

Information passport

Získáte přehled o aktualitách z oblasti systému řízení kvality, o požadavcích norem ISO 9001 a 14001, OHSAS a dalších oborových normách.

Premium passport

Můžete se pohybovat po celém portálu bez omezení – získáte vzdělání pro interní auditory, přístup k dokumentaci systémů řízení, do newsletteru i archivu novinek, a řadu dalších výhod.

Premium PLUS passport

Vedle přístupu do celého portálu získáte 2 dny prezenčního školení, které můžete využít k proškolení zaměstnanců dle vašich aktuálních potřeb.


Doporučit stránku známému: