Zavádění systému

Společnost e-ISO, a.s. nabízí svým klientům širokou paletu komplexních služeb. Náš integrovaný přístup, který kombinuje znalosti systémů řízení a jejich inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví, pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.

Naším cílem není vytvořit administrativně náročný gigant, který bude založen na mnohostránkových dokumentech, podpisech a několikabarevných razítkách. Systém řízení v našem pojetí je integrován do běžného fungování firmy a každá nově zavedená činnost má smysl. Naši konzultanti s Vámi budou spolupracovat na zdokonalení vašeho systému řízení a na jeho úspěšné certifikaci.

Mezi hlavní zásady naší práce patří:

  • pomáhat vytvářet štíhlé systémy řízení;
  • připravovat systémy řízení tak, aby bylo možné v nich pracovat;
  • pracovat pro lidi a s lidmi;
  • co nejméně pracovníky zatěžovat administrativou.

Systémy řízení pomáháme aplikovat v následujících oblastech:

portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait
portrait