Systém managementu BOZP dle ISO 45001: Oceněno dvanáct "Bezpečných podniků"

Datum události: 6. 6. 2022

Dvanácti společnostem bylo dnes v Knihovně Petra Bezruče v Opavě předáno prestižní osvědčení "Bezpečný podnik". Pro oceněné firmy je to potvrzení, že pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců dělají více, než jim nařizuje zákon, a vytvářejí jim skutečně bezpečné pracovní prostředí. Všechny oceněné firmy osvědčení "Bezpečný podnik" obhájily z minula, některé opakovaně. Tři ze společností získaly toto ocenění posedmé a úplným premiantem jsou Teplárny Brno, a.s., jež jsou "Bezpečným podnikem" už poosmé.


Slavnostní předávání se v Opavě uskutečnilo opět po dvouleté přestávce způsobené pandemií covid19. Zástupci celkem dvanácti společností přijali osvědčení „Bezpečný podnik“ z rukou náměstkyně pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí Mgr. Dany Roučkové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. Získání osvědčení je začátkem nepřetržitého procesu, který od managementu společnosti vyžaduje, aby při řízení firmy vždy zohledňoval požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení „Bezpečný podnik“ se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů práce.

V České republice se v současné době prokazuje platným osvědčením celkem 72 společností (s dohromady 49 tisíci zaměstnanci), které přispívají zavedením a důsledným uplatňováním systémového pojetí řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ke snižování pracovní úrazovosti i nemocnosti svých zaměstnanců na minimum.

K datu 31. 5. 2022 získaly osvědčení "Bezpečný podnik" následující firmy:

BD SENSORS s.r.o. se sídlem v Buchlovicích
Dormer Pramet s.r.o. se sídlem v Šumperku
ELLA-CS, s.r.o. se sídlem v Hradci Králové
Energotrans, a.s. se sídlem v Praze
Isolit-Bravo, spol. s r.o. se sídlem v Jablonném nad Orlicí
MIKROP ČEBÍN a.s. se sídlem v Čebíně
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. se sídlem v Opavě
TAMEH Czech s.r.o. se sídlem v Ostravě
Teplárny Brno, a.s. se sídlem v Brně
Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem v Českých Budějovicích
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., provozy Třinec a Staré Město u Uherského Hradiště se sídlem v Třinci
ZF Staňkov s.r.o. se sídlem ve Staňkově


Jedním z požadavků programu je neustále zlepšování, které pomáhá docílit vyšší úrovně správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a proto hodlá MPSV i SÚIP program "Bezpečný podnik" podporovat i nadále.


O programu Bezpečný podnik

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit tak současně vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. Splnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je praktickým naplněním zásady dát při řízení právního subjektu stejnou prioritu jak ekonomickým hlediskům, tak i bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Společnostem, které splnily podmínky programu, se uděluje osvědčení „Bezpečný podnik“. Program „Bezpečný podnik“ je rovněž nedílnou součástí státní politiky a je zakotven také v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Více informací o programu je dostupných na http://www.suip.cz/web/suip/program-bezpecny-podnik


Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)