Údržba systému

Získáním certifikátu pro organizaci začíná proces údržby a rozvoje zavedeného systému řízení. Systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby efektivně sloužil interním potřebám organizace, plnil požadavky certifikovaných norem a mohl pravidelně procházet dozorovými audity.

e-ISO a.s. nabízí certifikovaným organizacím „outsourcing“ služeb v oblasti údržby zavedených systémů. Outsourcovaná údržba systému je vhodná především pro organizace, které nejsou schopny personálně zajistit některé činnosti v systému, ať již z důvodu maximálního vytížení stávajících zaměstnanců, nebo z důvodu rozhodnutí vedení organizace tuto oblast zajistit dodavatelsky.

V rámci outsourcingu nabízíme tyto činnosti:

 • naplánování a provedení interních auditů (včetně zpracování příslušných záznamů)
 • revize a aktualizace dokumentace
 • hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
 • aktualizace registru právních a jiných požadavků
 • aktualizace registru environmentálních aspektů
 • aktualizace registru rizik BOZP a analýzy rizik ISMS
 • aktualizace záznamů (cíle, přezkoumání vedením, plán školení, atd.)
 • školení v oblasti systémů řízení
 • průběžné konzultace
 • návrh opatření ke zlepšování zavedeného systému řízení
 • příprava na audity prováděné certifikační organizací
 • účast na dozorovém/recertifikačním auditu (komunikace s auditory; podpora klienta)

Rozsah poskytovaných služeb závisí na velikosti organizace, předmětu certifikace, počtu zavedených systémů a konkrétních požadavcích klienta.