BOZP: Připravované změny právních předpisů týkajících se bezpečnosti technických zařízení

Datum události: 26. 4. 2022
V současné době jsou už známé všechny návrhy nové právní úpravy vyhrazených technických zařízení. Jde o šest nařízení vlády, které mají společně se zákonem č. 250/2021 Sb. od 1. července 2022 nově upravit problematiku bezpečnosti technických zařízení. Zmíněný zákon ruší celou řadu dnes platných právních předpisů, případně část právního předpisu.


Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení vyšlo již ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2022 Sb.

Dále se připravuje dalších pět prováděcích nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., a to o:.
  1. vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  2. vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  3. vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnost
  4. vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  5. požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

U pěti výše uvedených návrhů nařízení vlády už bylo ukončeno připomínkové řízení.


Zdroj: http://bozppo-neu.cz/

(19. 4. 2022)