e-learningový kurz: Manažer hospodaření s energií (ISO 50001)

Datum události: 15. 9. 2022

Hledáte systémový přístup k hospodaření s energiemi? Nejenom jednorázové snížení spotřeby energií, ale systematický přístup k optimalizaci řízení energetických potřeb vaší společnosti představuje koncept dle standardu ISO 500001:2018. Nový e-learningový kurz „Manažer hospodaření s energií (ISO 50001)“ vás seznámí s ukazatelem energetické náročnosti, aktuálními zákony z oblasti hospodaření s energiemi, strukturou normy ISO a způsobem zajištění udržitelnosti a zlepšování. Kurz je určen představitelům managementu, manažerům kvality, energetikům a všem pracovníkům v jejichž kompetenci je hospodaření s energiemi společnosti.


Pro více Pro více informací navštivte portál eiso.cz a registrujte se zde: https://www.eiso.cz/cz/registrace/