Novela energetického zákona LEX OZE vydána

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela energetického zákona umožňující provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW bez licence vyšla pod číslem 19/2023 Sb. Účinná je od 24. ledna 2023.


Více informací naleznete zde: Zákon č. 19/2023 Sb.