ISO 9001

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systémy řízení kvality (QMS) ve společnostech, které chtějí a potřebují prokázat svou schopnost trvale poskytovat produkty vyhovující technickým a legislativním předpisům a zároveň produkty odpovídající stále rostoucím požadavkům zákazníků.

Výhody efektivně zavedeného systému řízení kvality

 • zaměření na zákazníka
 • zvýšení důvěryhodnosti firmy
 • zefektivnění činností firmy při procesním řízení
 • vyjasnění kompetencí zaměstnanců
 • snížení nákladů
 • možnost získání dotací z EU
 • snazší přístup ke státním zakázkám

Se zaváděním systémů řízení kvality máme mnoholeté zkušenosti – naši konzultanti vytvářeli systémy od poloviny 90. let, v posledních letech implementujeme požadavky na systémy managementu kvality specifikovanými normou ISO 9001 - aktuálně ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality: Požadavky, resp. normou ČSN EN ISO 13485:2016 ed.2 Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality: Požadavky pro účely předpisů, kterou používají společnosti v oboru zdravotnických prostředků.

Obrázek 1: Dynamický model systému managementu jakosti podle normy ISO 9001:2016

Jak Vám můžeme pomoci

 • připravíme Vás na certifikaci podle standardu ISO 9001:2016
 • zpracujeme nezbytnou dokumentaci – podívejte se na příklady zpracovaných dokumentů
 • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
 • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
 • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému


Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.