ISO 27001:2022

Norma ISO 27001 je mezinárodní standard definující požadavky na systém managementu bezpečnosti informací. Systém managementu bezpečnosti informací je systematický přístup k řízení bezpečnosti důvěrných informací zahrnující zaměstnance, procesy, IT systém a strategii firmy. ISO 27001 pomáhá identifikovat, řídit a minimalizovat hrozby zneužití důvěrných informací.

Při zavádění systému managementu bezpečnosti informací je také využívána norma ISO 17799 jež poskytuje podrobný přehled využitelných bezpečnostních opatření. V současné době je celosvětově certifikováno přes 3000 firem podle normy ISO 27001.


Model ISO/IEC 27001:2013


Mezi největší výhody zavedení a certifikace systému bezpečnosti informací patří:

  • Soulad s legislativními požadavky (Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů)
  • Vybudování systémového přístupu k ochranně informací
  • Snížení rizik s únikem či zneužitím důvěrných informací,
  • Zlepšení důvěry zákazníků a zvýšení image firmy

Jak Vám můžeme pomoci

  • připravíme Vás na certifikaci podle standardu ISO/IEC 27001:2022
  • zpracujeme nezbytnou dokumentaci
  • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
  • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
  • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.