ISO 22000

Norma ISO 22000 "Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci“ je uzpůsobena pro organizace v potravinovém řetězci, které chtějí garantovat svým zákazníkům, že jejich produkty jsou vyrobeny s požadavky na bezpečnost potravin.

ISO 22000 spojuje řadu národních norem bezpečnosti potravin do jednoho jednoduchého, mezinárodně uznávaného souboru odpovědností a požadavků a její členění je stejné s normou ISO 9001:2015. Důraz je kladen především na systémovou stránku, na principy HACCP a na podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná provozní praxe (GMP), správná zemědělská praxe (GAP), správná veterinární praxe (GVP), správná hygienická praxe (GHP), správná distribuční praxe (GDP), správná sanitační praxe (GSP) atd. 


Obrázek 1: Model systému bezpečnosti potravin podle ISO 22000:2018


Nabízíme poradenství v těchto potravinářských standardech

  • HACCP dle věstníku ministerstva zemědělství
  • ISO 22000 - Systémy managementu bezpečnosti potravin
  • BRC - British Retail Consortium Food Technical Standard
  • IFS - International Food Standard

Jak Vám můžeme pomoci

  • spolupráce při zavedení systému bezpečnosti potravin
  • zpracování dokumentace - viz příklady zpracování dokumentů
  • školení zaměstnanců (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
  • provedení interních auditů včetně zpracování závěrečné zprávy
  • konzultace v oblasti bezpečnosti potravin při následné údržbě systému
  • provedení analýzy souladu s relevantní legislativou v oblasti bezpečnosti potravin

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.