ISO 20000

Norma ISO 20000 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. ISO 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL).


Norma ISO 20000 existuje pod názvem „ISO/IEC 20000-1:2018 - Information technology - Service management - part1 :Service management system requirements“


Pro organizace může implementace normy ISO 20000 znamenat:

 • standardizací procesů a zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb,
 • řízení IT služeb od strategie k vlastní úrovni IT služeb,
 • minimalizací výpadků s podstatným zvýšením kvality IT podpory a dostupnosti IT služeb,
 • standardní procesy umožňující rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků,
 • získání konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb,
 • zefektivnění svého vlastního „core businessu“.


Obrázek 2: Model normy ISO 20000

Jak Vám můžeme pomoci

 • připravíme Vás na certifikaci podle standardu ISO/IEC 20000-1:20018
 • zpracujeme nezbytnou dokumentaci
 • vyškolíme zaměstnance (obecná pro management, resp. cíleně zaměřená)
 • provedeme interní audity včetně zpracování závěrečné zprávy
 • pomůžeme Vám s udržování a zlepšováním systému
 • Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.

Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.