ISO 15489

ISO 15489 je mezinárodní standard pro oblast Records Management (Správa informací a záznamů). Konkrétně jde o normou ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records management Part 1: Concepts and principles

Aplikace požadavků této normy má organizaci napomoci s nastavením vhodné struktury řízení dokumentů, záznamů a jejich obsahu. Norma obsahuje požadavky k nastavení metodiky řešení spisové služby, řízení procesů, ukládání výstupů a využívání systému řízení spisové služby.

Zavedený systém správy informací a záznamů je prověřen výstupním auditem. Výsledky auditu dle ISO 15489 jsou pro organizaci cenným zdrojem informací, na základě kterých lze rizika akceptovat, eliminovat, nebo outsourcovat na 3. strany. Auditorská zpráva navíc poskytuje důležité závěry, na základě kterých společnost mnohem efektivněji zabezpečí a standardizuje postupy a přístupy pro všechny typy záznamů.

Výhody implementace ISO 15489

► Správně nastavený proces řízení informací a záznamů přináší organizaci řadu výhod. Např. zprůhlednění systému vytváření, ukládání a archivace dokumentů, sníží se problémy související s dohledáváním ztracené dokumentace, ...).

► Normu ISO 15489 lze využít jak v soukromé, tak i ve veřejné, kde je potřeba zajistit, aby záznamy (v papírové i v elektronické podobě) byly řádně udržovány a ukládány, byla zajištěna jejich snadná a jmenovitá přístupnost, ... a to od jejich vytvoření, přes uložení až po konečné smazání, proces archivace, ...

► Aplikace požadavků normy organizaci zajistí, že všechny potřebné činnosti budou prováděny podle stanovených kritérií. Norma je důležitá zejména pro organizace, které potřebují standardizovat nakládání s informacemi a záznamy podle stanovené politiky Records Management.Pro podrobnější informace nás kontaktujte nebo si vyžádejte cenovou nabídku.