Certifikace systému

Certifikace poskytovatele lůžkové zdravotní péče

Společnost e-ISO, a.s. je držitelem oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče dle požadavků zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (vyhláška č. 102/2012 Sb. je od dubna 2012 v České republice jediným standardem pro posuzování kvality a bezpečí z hlediska Ministerstva zdravotnictví).
Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče probíhá v souladu s požadavky legislativních předpisů ČR a dle pravidel zdokumentovaných ve směrnicích Pravidla procesu hodnocení a Hodnotící standardy (oba dokumenty má společnost e-ISO, a.s. schváleny Ministerstvem zdravotnictví ČR).
Pro více informací nás kontaktujte.

Certifikace systému managementu

Certifikace systému řízení je závěrečnou fází implementace požadavků ISO normy a souvisejících předpisů do systému řízení společnosti. Certifikační audit, resp. navazující dozorové a recertifikační audity provádí nezávislé certifikační organizace.

Certifikát systému řízení deklaruje, že společnost implementovala požadavky příslušné normy (např. ISO 9001, ISO 14001, …) do svých procesů, naplňuje požadavky legislativních a technických předpisů v dané oblasti, zjišťuje očekávání a požadavky zákazníků, využívá monitorování a měření k vyhodnocování realizovaných činností, …
Očekávané výstupy certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001 - zpracováno organizacemi IAF (International Accreditation Forum) a ISO (International Organization for Standardization).

Vybíráte auditory pro realizaci certifikačního, resp. dozorového auditu? Neváhejte kontaktovat naši společnost a konzultovat možnosti certifikace vašich systémů.

Pro více informací nás kontaktujte.